feature one

Vyskúšať productinfo

Otvoriť službu

feature two

Spoznať productinfo

Popis a nastavenie mojej služby

feature three

Využitie productinfo v praxi

Možnosti a spôsoby použitia služby

Úžitok pre zákazníkov

Peniaze – ušetrite náklady

post

Môžete si dovoliť vyhadzovať peniaze, keď sa zamestnanci učia metódou pokus omyl? Môžete si dovoliť prichádzať o zákazníkov a ruinovať si povesť? Nikto si to dovoliť nemôže. Preto vzdelávame, hodnotíme, rozvíjame.

Čas – ušetrite čas pri vývoji a predaji produktov

post

Productinfo zrýchľuje. Skracuje čas potrebný na vývoj produktu, skracuje nábeh výroby, odbúrava prestoje zapríčinené nevedomosťou. Productinfo zlepšuje prípravu obchodníkov, ktorí dokážu skôr produkt predávať a aj povedomie vie produktivfo vybudovať skôr.