Productinfo.sk

Productinfo.sk – moderné produktové vzdelávanie pre zamestnancov a odberateľov.

Meníme proces distribúcie informácií a parametrov o produkovanom tovare, meníme proces zaškoľovania predajcov. Implementácia zahŕňa vystavanie produktového kontentu, registráciu produktových manažérov. Na strane retailu zas registráciu predajcov, manažérov predajní a exekutívy reťazca, shop-floor zamestnancov a v prípade želania aj klientskej komunity.

Riešenie zrýchli distribúciu informácií, dokáže ich meniť v reálnom čase a dokáže sledovať a riadiť proces distribúcie.